Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

4436 e791 500

gentlemanbones:

These almond cookies are very aggressive.
Reposted fromthesmallchinchilla thesmallchinchilla
kamycz
0131 4328 500
Reposted fromrudapanda rudapanda
kamycz
1078 36b2
Reposted fromillidan illidan
kamycz
3899 e6e9
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted frombzdurnik bzdurnik
kamycz
Umieram...

Muszę przestać, bo inaczej trwale uszkodzę sobie siebie.
— Matilde
Reposted fromMcHarvey McHarvey
kamycz
5017 bf8b
Reposted fromgo-for-a-run go-for-a-run
kamycz
My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że dbamy tylko o to co może nam uciec.
— PK
Reposted fromDependence Dependence
kamycz
5386 8131
Reposted fromnyaako nyaako viaDependence Dependence
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

kamycz
6239 9cd1 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianawylotranemam nawylotranemam
I don’t like being asked the same thing twice. I like people to understand at the first word. Some things can’t be explained.
— Fyodor Dostoyevsky, from The Brothers Karamazov  (via violentwavesofemotion)
kamycz
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viaDependence Dependence
kamycz
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaDependence Dependence
kamycz

Zaczeło się! Wszyscy faceci są megakurwabeznadziejni! Wszyscy są dokładnie tacy sami! Najpierw się w Tobie zakochują, jesteś kurewskim powietrzem, którym oddychają, nie potrafią bez ciebie żyć. Przynoszą ci kwiaty, tony kwiatów, można się udusić od ich ciężkiego zapachu, ale i tak przynoszą jeszcze więcej! Kupuja ci prezenty – za duże staniki, za małe koszulki, seksowną bieliznę, którą potem z ciebie zdejmują w romantyczne upojne wieczory. Budzą cie w nocy pocałunkami i wyznaniami miłośći. A potem budzisz się pewnego ranka obok całkiem obcego faceta, który nie opuszcza deski klozetowej, zostawia skarpetki na środku pokoju, nie gotuje, wybrzydza na żarcie, które robisz, i nigdy, ale to absolutnie nigdy po sobie nie sprząta!

— Karolina Macios, “Pieskie życie mojego kota”
Reposted fromcytaty cytaty viaDependence Dependence
kamycz
Because growing up sometimes means leaving people behind.
— Grey's Anatomy 07x05
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaDependence Dependence
kamycz
kamycz
4619 f021
kamycz
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaDependence Dependence

May 02 2015

7000 fcd3
Reposted fromangelicality angelicality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl